Profil

Det Unge VokalEnsemble (DUVE) er et markant fællesskab af unge sangere, der brænder for at frembringe vokalmusik på et højt kunstnerisk niveau. Vores ambition er at skabe intenst musikalsk nærvær som fælles klangbund for stærke, betydningsfulde oplevelser, der vækker genklang hos såvel publikum som den enkelte sanger. Vi søger ind til kernen af klangen og den musikalske fortælling, for vi mener at det oprigtige og vedkommende udtryk kan mærkes – og at det gør en forskel.

 Ensemblet blev grundlagt i 2009 af Kristine og Jakob Vad, og har siden da indtaget en stærk position i det københavnske musikliv. I 2011 overtog Poul Emborg den kunstneriske ledelse og førte ensemblet frem til dets nuværende form.
Det Unge VokalEnsemble beskæftiger sig med et alsidigt og omfattende repertoire fra barokkens vokalpolyfoni over tysk romantik til samtidens moderne kormusik. Koret giver omkring 12 koncerter om året og samarbejder jævnligt med kammerensembler og organister om større projekter.

 

total3
Prøvearbejde i Grundtvigskirken

Vi ønsker at udvikle en stimulerende ensemblekultur, hvor det fælles udtryk vokser ud af den enkelte sangers potentiale. Solistiske stemmekvaliteter skal ikke gemmes af vejen, men bringes i spil til inspiration for ensemblets øvrige medlemmer. Herved inviteres sangerne til at indgå i en åben læringsproces via gensidig lydhørhed, forståelse og respekt. Resultatet er en skarpt profileret ensembleklang, hvor individuelle stemmer smelter sammen på baggrund af synergi frem for kompromis. Samtidig opfordrer det forpligtende fællesskab til personligt ansvar, engagement og udvikling.

I ensemblet ophæves det skarpe skel mellem solist og kor, hvorfor solistopgaver så vidt muligt varetages af korets egne sangere, hvis individuelle kunnen tillader dem midlertidigt at indtage en fremskudt position i ensemblet.

Ensemblekultur

Ung sangkultur

I Det Unge VokalEnsemble ønsker vi at gå forrest i udviklingen af ensemblesang for unge talentfulde voksenstemmer. Det er en kendsgerning, at mange unge stopper med at synge i kor, når de forlader gymnasiet, fordi de er i tvivl om, hvor de skal gå hen. Og derved mistes en forbindelse med korlivet, der måske aldrig tages op igen. Der mangler ganske enkelt attraktive tilbud for unge i gymnasiealderen med sang- og korerfaring, der ønsker at videreudvikle deres sangerkompetencer i musikalsk samvær med jævnaldrende ligesindede.
Det er Det Unge VokalEnsembles ambition at bidrage til at indfri dette behov, og med flere sangere med en fortid på Sankt Annæ Gymnasium og i Danmarks Radios Pigekor ønsker vi at fortsætte det gode arbejde fra disse korskoler og således bygge bro fra ungdomskorene til det voksne korliv. Dette gælder også i forhold til videregående uddannelse på MGK- og konservatorieniveau, idet Det Unge VokalEnsemble indgår aktivt i denne musikalske fødekæde med flere af vores sangere som studerende på netop disse uddannelser.

Grundtvigskirken