Koncertkalender

19. juli 2023
 •  Kyoto Nagaokakyo Memorial Culture Hall

  19. juli 2023 | 19:00 - 20:15

21. juli 2023
 •  Hiroshima Nishi Ward Community Culture Center

  21. juli 2023 | 18:45 - 20:00

26. juli 2023
 •  Fukuoka "Well-Tobata" Hall

  26. juli 2023 | 19:00 - 20:15

28. juli 2023
 •  Tokyo Yodobashi Church

  28. juli 2023 | 19:00 - 20:15